WhatsApp
Telefon
WhatsApp

Erciş Bireysel Danışmanlık Hizmetleri

Erciş Bireysel Danışmanlık Hizmetleri

Erciş Bireysel Danışmanlık Hizmetleri

Bireysel Psikolojik Danışma Nedir?
Bireysel Psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

Psikolojik danışma, problemi olan bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.

 

Bireysel terapi alabileceğiniz problem alanları nelerdir?
Depresyon

Panikatak

Anksiyete bozuklukları

Obsesif-kompulsif bozukluk

İlişkilerde yaşanan problemler

Romantik ilişkide yaşanan çatışmalar

Mükemmelliyetçilik

Anne- baba-çocuk arasındaki çatışmalar

Eşle İlişkide yaşanan problemler (Aldatma, Boşanma, aile hayatına uyum sağlayamama vs)

Kardeşle İlişkilerinde yaşanan problemler (kardeş kıskançlığı vs)

Meslek Seçimi

Yas (bir yakının kaybı) veya ayrılık

Öfke Kontrolü

Yaşam Evresi Problemleri (meslek seçimi, eş seçimi, emekliliğe alışma vs)

Ergenlik Dönemi problemleri

Özgüven eksikliği

Karar vermede güçlük

Yalnızlık

Uyum problemleri

Kaygı

İletişim problemleri

Zamanı etkili kullanma

Erteleme davranışı

Cinsel kimlik problemleri

Karşı cinsle ilgili problemler

Zorlu yaşam olayları

Kendini tanıma

Kendini gerçekleştirme

Olumsuz benlik algılamaları

Olumsuz beden imajı

Topluluk önünde konuşamama

Etkili ders çalışma yollarını

Uyku problemi

Mutsuzluk ve çökkünlük

Erciş Psikolog Online Randevu Al

Online randevu alarak Uzm. Psikolog Hamza SAY ile iletişime geçebilirsiniz.

Yukarı Çık